• EZobacz całość
Pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianego aż do końca XVIII w. podręcznika, ujmującego kompleksowo różne aspekty agronomii, omawiającego niemal wszystkie formy działalności wielkiego gospodarstwa ziemskiego, zarówno kwestie rolnicze (hodowla, chów, nawet weterynaria), leśne, handlowe (spław rzekami), elementy księgowości, a nawet bardziej odległe jak np. myślistwo. Zwraca uwagę uwzględnienie problemów społecznych: zalecenia dotyczące chłopów (pańszczyzna, czynsz), arendarzy, pracowników poszczególnych działów latyfundium. Stało się podstawowym podręcznikiem gospodarki rolnej w dawnej Polsce i było wydawane aż do ostatniego rozbioru.

Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabułámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, Pisárzom Prowentowym y wszystkim wpospolitości Dobr źiemsk

OKONIMIKA || ZIEMIANSKA || GENERALNA || Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatory-||ámi Goʃpodárskiemi, Praktyką Mieśię-||czną, Modelluʃzámi ábo Tabułámi || Arithmetycznemi || OBIASNIONA. || Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, || Attendętom, vrzędnikom, Piʃárzom Prowento-||wym, y wʃzystkim wpoʃpolitości Dobr źiem-||ʃkich Dozorcom. POZYTECZNA Y POTRZEBNA || W KTOREY || znajduje ʃię doʃtáteczne w Goʃpodárʃtwie Informácye, Przeʃtrogi [...]

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane